Veiligheid staat voorop

Door leden van Duursport DEM wordt er regelmatig gezamenlijk gefietst. Omdat veiligheid voorop staat hebben we in de ledenvergadering afgesproken daarbij enkele gedragsregels in acht te nemen.

Duursport DEM is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van deelname aan het verkeer.

Welk gedrag vragen we van onze leden? 

 • Houd je aan de verkeersregels.
 • Houd rekening met anderen in het verkeer.
 • Niet bellen op de fiets.
 • Pas je snelheid aan binnen de bebouwde kom (max 28-30 km/u).
 • Blijf beleefd naar andere weggebruikers.
 • Stop afval in de achterzak van je shirt of in een afvalbak.
 • Indien iemand aangeeft verder alleen naar huis te willen rijden, zorg ervoor dat men weet of de persoon in kwestie ‘in orde is’.
 • Zolang het parcours niet voor je is afgezet dien je je gewoon aan de verkeersregels te houden, óók tijdens toertochten.
 • Je bent samen als groep verantwoordelijk voor een veilig en sociaal weggedrag. Spreek elkaar daar zo nodig op aan en sta open voor opbouwende kritiek. Ondersteun daarin de wegkapitein.
 • Spreek onderling af wie de wegkapitein is. De wegkapitein bepaalt de route, houdt de snelheid in de gaten en kan groepsleden aanspreken op hun gedrag. Er dient naar de wegkapitein geluisterd te worden.
 • De wegkapitein hoeft niet per sé steeds op kop te rijden, zeker niet als meer mensen de route in hun navigatie zetten.

Daarnaast gelden de volgende richtlijnen voor het rijden in een groep:

 • Verander nooit abrupt van richting of rem niet plotseling, maar rijd langzaam uit.
 • Bij twijfel over de richting: fiets rustig rechtdoor (indien mogelijk).
 • Beland je in de berm? Rijd niet de weg of het fietspad weer op maar rijd rustig uit en rem.
 • Als iemand het tempo niet aan kan, wacht op elkaar en pas het tempo aan.
 • Iemand die duidelijk moeite heeft met het tempo, mag deze persoon op de tweede rij fietsen.
 • Verhoog na een bocht aan de kop van de groep het tempo altijd langzaam om racen aan de staart te voorkomen (harmonica werking).
 • Voer niet al rijdend en achterom kijkend een gesprek.
 • Ga niet midden in een groep uit het zadel, hierdoor schiet je fiets naar achteren, potentieel tegen het voorwiel van degene die achter je rijdt.
 • Slalom niet door het verkeer heen of maak andere onverwachtse bewegingen.

Groepstekens

Bij een groepsrit worden de volgende groepstekens gebruikt:

 • Commando STOP: de voorrijder steekt een hand op.
 • Commando VRIJ: de voorrijder geeft dit commando als de weg vrij is en verder gereden kan worden.
 • Commando LINKS of RECHTS: de voorrijder roept commando en steekt de desbetreffende hand uit.
 • Commando TEGEN: bij rijdend tegemoet komend verkeer. Iedereen ritst of geeft ruimte.
 • Commando VOOR: bij het gaan passeren van een stilstaand object en/of het passeren van een fietser c.q. rijdend object.
 • Commando ACHTER: bij achteropkomend verkeer. Iedereen ritst of geeft ruimte.
 • Commando LEK: bij pech of lek. Iedereen rijdt naar een veilige plek bijv. een inrit of een brede berm om pech te verhelpen. Blijf niet op de weg staan.